Iesu buost farw ar y groes
I’n hachub, nôl yn fyw y doist
Maddeua heddiw ’mhechod i
Bydd f’Arglwydd a ’Ngwaredwr cry’
Gwna fi o’r newydd, newid fi
A helpa fi i’th ddilyn di

Cerdd Achubiaeth