የሱስ ኣብ መስቀል ሞይትካ ስለይ
ተንሲእካ ካብ ሞት ንምድሓን ነፍሰይ
ይቕረ በል ንኹሉ ሓጢኣተይ
ናይ ልበይ ዓርክን ጎይታን ህይወተይን ኩን
ህይወተይ ለዊጥካ ሓድሰለይ
ንዓኻ ክነብር ርድኣኒ ጎይታይ

ናይ ድሕነት ግጥሚ

Download