Jesus, du dog på ett kors
Och uppstod för att rädda oss
Förlåt mig nu för all min synd
Kom bli min Frälsare och vän
Gör mig ny, förvandla mig
Och hjälp mig leva helt för dig

En sång om frälsning