Kristu turi ualishka ma krusi jimbo
Ka uingapikua jingoniri tsintashkia
Puachintarini juchiti kamangalintskuechani
Tu jinde juchiti pimutantstpiti tata Dioshi
Sherentarini ka mendaru uentarinia untania
Ka juletarini iriekani mentkishi tunguini jimbo

Pirekua ma Pimutanskueri