Jezu, na krzyżu zniosłeś śmierć
A zmartwychwstaniem dowiodłeś, że
Od grzechu zbawić możesz dziś
Więc proszę daj zbawienie mi
Moje życie całkiem zmień
Dla Ciebie Panie żyć już chcę

Pieśń zbawienia