Jesus, du døde på eit kors
Og gjenoppstod for å redde oss
Tilgje meg no for all mi synd
Kom, ver min frelsar, Gud og ven
Endre livet mitt og gjer det nytt
Og hjelp meg, Gud, til å leve for deg

Download