Исусе умре на Крстот за нас
За спас на сите Ти Воскресна
Прости ми сега за секој мој грев
Мој Господ биди и Пријател
Животот мој, промени го Ти
Јас за тебе ќе живеам

Песна за спасение