Îsa Tu mir, li ser xaçe
Û Rabû, Ji bo rizgarîyê
Li min bibore, li gunehên min
Tu Rizgarker, Mîr û heval
Jinam, biguhêz, bik yeke nû
Alîkar be, bijîm ji bo te

Helbesta Rizgarîyê