ישוע מסר חייו על הצלב
את חובנו פדה כשקם לתחיה
סלח לי אלי ומחק חטאיי
היה לי גואל, אדון על ימי
שנה את חיי טהר ליבי
לחיות עבורך היה לעזרי

פזמון הישועה