Ιησού μου πήγες στον σταυρό
Και αναστήθηκες για με
Πάρε τις αμαρτίες μου
Σωτήρας και φίλος μου
Τη ζωή μου άλλαξε
Θέλω να ζω μόνο για σε

Το ποίημα της σωτηρίας