Persian Farsi Language (فارسی)

خب، حالا که تصمیم گرفتید برای عیسی زندگی کنید…
بعدش باید چی کار کنید؟

اگه با خودتون فکر می‌کنید: مسیحیت یعنی چی یا بهتون قدرت میده تا چطور زندگی‌ای داشته باشید؟ دورۀ ایماندارِ جدید، به درکِ شما از انجیل و زندگی مطابق با اون، کمک می‌کنه.

در دورۀ ویدیویِ انجیل ساده ثبت نام کنید تا در درک و محبت به مسیح رشد کنید.