عیسی مردی روی صلیب
قیام کردی بهر نجات ما
ببخش مرا اینک از هر گناه
منجی من شو خدا و دوستم
عوض کن زندگیم رو تازه ساز
کمک کن خدا، بهرت زیست کنم

شعر نجات

خب، حالا که تصمیم گرفتید برای عیسی زندگی کنید…
بعدش باید چی کار کنید؟

اگه با خودتون فکر می‌کنید: مسیحیت یعنی چی یا بهتون قدرت میده تا چطور زندگی‌ای داشته باشید؟ دورۀ ایماندارِ جدید، به درکِ شما از انجیل و زندگی مطابق با اون، کمک می‌کنه.

در دورۀ ویدیویِ انجیل ساده ثبت نام کنید تا در درک و محبت به مسیح رشد کنید.