Jeesus, sa surid ristipuul
Ja tõusid päästma eksinud
Sina mu patud andestad
Oled mu Issand, päästja sa
Uueks sa mu elu lood
Mind aitad ja mul armu tood

Lunastuse laul