Jezus U stierf aan ‘t kruis voor mij
U stond weer op en kocht mij vrij
Vergeef mij al mijn zonden nu
Ik geef mezelf geheel aan U
Red mij Jezus, help mij Heer
Ik wil leven tot Uw eer

Het Reddings Gedicht