Kriste, tys zemřel na kříži
A hřích můj sňal, ať netíží
Odpusť mi hříchy, buď můj pán
Zachránce. Přítel, kterého má
V rukou svých můj život máš
Ať mu nový smysl znovu dáš

Píseň Spasení