Господи Ти на кръст умря
Възкръсна и спаси света
Моите грешки Ти прости
Спасител мой, Приятел си
Нов живот аз имам днес
Със теб Исус завинаги

Песен на спасението