Դու մահացար խաչի վրա
Որ տաս նոր կյանք Դու կորածին
Մեղքերս անհամար ներիր հիմա
Ինձ Տեր, Փրկիչ, Ընկեր դարձիր
Ինձ փոխիր, տուր սիրտ ինձ սուրբ
Որ ծառայեմ միշտ Քեզ Հիսուս

Փրկության երգ